CHỨNG NHẬN HỢP PHÁP CỦA SẢN PHẨM

Dưới đây là giấy tờ hợp pháp, phiếu kiểm nghiệm của công ty. Sản phẩm được nhà nước công nhận và lưu hành trên thị trường

FILE 20200604 210047 1993093
Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm
HSCB Unipharma Uni nano collagen A
Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm
QGIA Uni Nano Collagen A 010520
Phiếu kết quả kiểm nghiệm thành phần của UNI NANO COLLAGEN A+

ĐĂNG KÝ LÀM SỈ, ĐẠI LÝ

Bạn có nhu cầu kinh doanh sản phẩm này, hãy điền thông tin vào form và đăng ký. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay sau khi bạn đăng ký. Rất vui khi được hợp tác với bạn.

Xem chính sách Uni Nano Collagen A+

TUYEN DAI LY TOAN QUOC 1

ĐĂNG KÝ LÀM SỈ, ĐẠI LÝ